Indonesia

Ketika itu Mbah kuwu Cirebon yang bernama Pangeran Cakrabuana hijrah dari Cirebon ke sebuah Daerah yang sekarang disebut Trusmi, mbah Kuwu Cirebon berganti pakaian memakai baju kyai yang tugasnya menyebarkan ajaran agama Islam. Hingga sekarang ia dikenal dengan nama Mbah Buyut Trusmi. Mbah Buyut Trusmi adalah putra dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang datang ke Trusmi disamping menyebarkan agama Islam juga untuk memperbaiki lingkungan kehidupan masyarakat dengan mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Pangeran Manggarajati ( BUNG CIKAL ) putra pertama Pangeran Carbon Girang, yang di tinggal mati ayahnya ketika Bung Cikal kecil. Kemudian Bung Cikal diangkat anak oleh Syekh Syarif Hidayatullah ( Sunan Gunung Jati ) dan diasuh oleh Mbah Buyut Trusmi. Kesaktian Bung Cikal sudah terlihat sejak masih kecil yang sakti mandraguna. Salah satu kebiasaan Bung Cikal adalah sering merusak tanaman yang ditanam oleh Mbah Buyut Trusmi. Teguran dan Nasehat Mbah Buyut Trusmi selalu tidak di hiraukannya, namun yang mengherankan, setiap tanaman yang dirusak Bung Cikal tumbuh dan bersemi kembali sehingga lama kelamaan pedukuhan itu dinamakan TRUSMI yang berarti terus bersemi. (Pedukuhan Trusmi berubah menjadi sebuah Desa di perkirakan tahun 1925, bersamaan dengan meletusnya perang Diponegoro ). Bung Cilkal meninggal ketika menginjak usia remaja dan dimakamkan di puncak Gunung Ciremai. Konon pada akhir zaman akan lahir RATU ADIL, titisan dari Pangeran Bung Cikal. Setelah Mbah Buyut Trusmi meninggal, ia digantikan KiGede Trusmi, orang yang ditaklukkan Mbah Buyut Trusmi, dimana kepemimpinan Trusmi dilanjutkan oleh keturunan Ki Gede Trusmi secara turun temurun. Desa Trusmi termasuk wilayah Kecamatan Weru, dan telah dimekarkan menjadi dua yaitu Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Situs Ki Buyut Trusmi merupakan peninggalan Mbah Buyut Trusmi terletak di Trusmi Wetan. Bangunannya terdiri dari Pendopo, Pekuncen, Mesjid Kuno, Witana, Pekulaha/Kolam, Jinem, Makam Buyut Trusmi dam Pemakaman Umum. Situs Buyut Trusmi dipelihara dan dikelola oleh keturunan dari Ki Gede Trusmi hingga sekarang, yang semuannya berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang pemimpin, 4 orang kyai, 4 orang juru kunci, 4 orang kaum/pengelola mesjid, dan 4 orang pembantu/ kemit. Acara tradisional yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang diantaranya : Arak-arakan, Memayu, Ganti Welit dan Trusmian atau Selawean yaitu acara memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW.

Sunda

Dina waktos éta, Mbah Kuwu Cirebon, namina Pangeran Cakrabuana, pindah ti Cirebon ka hiji daérah anu ayeuna disebut Trusmi. Mbah Kuwu Cirebon dirobih janten pawai ustad anu padamelan nyaéta nyebarkeun ajaran Islam. Dugi ka ayeuna anjeunna dikenal ku nami Mbah Buyut Trusmi. Mbah Buyut Trusmi nyaéta putra Prabu Pajajaran Prabu Siliwangi anu sumping ka Trusmi kumisan ti nyebarkeun Islam ogé pikeun ningkatkeun lingkungan masarakat ku ngajarkeun aranjeunna kumaha carana ngahasilkeun pepelakan. Pangeran Manggarajati (BUNG CIKAL) putra kahiji ti Pangeran Carbon Girang, anu ditinggalkeun ku ramana nalika Bung Cikal masih murangkalih. Teras Bung Cikal diangkat ku Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) sareng digedékeun ku Mbah Buyut Trusmi. Kakuatan Bung Cikal parantos parantos ningali ti anjeunna anjeunna anak sakti anu kuat. Salah sahiji kabiasaan Bung Cikal nyaéta sering ngaruksak pepelakan anu ditanam ku Mbah Buyut Trusmi. Peringatan sareng Mbah Buyut Trusmi sok dipaliré, tapi heranana, unggal pepelakan anu musnah ku Bung Cikal tumbuh sareng mekar deui sahingga dina waktosna éta dukuh disebut TRUSMI anu hartosna terus mekar. (Désa Trusmi tos janten désa di 1925, babarengan sareng bituna perang Diponegoro). Bung Cilkal maot nalika sepuh na, dikubur di puncak Gunung Ciremai. Disebutkeun yén dina tungtung umur bakal lahir QUEEN FAIR, nitis Pangeran Bung Cikal.Saatos pupusna Mbah Buyut Trusmi, anjeunna diganti ku KiGede Trusmi, nyaéta lalaki anu dijajah ku Mbah Buyut Trusmi, dimana kapamimpinan Trusmi dituluykeun ku turunan Ki Gede Trusmi pikeun turun-tumurun. Désa Trusmi mangrupikeun bagian tina Kacamatan Weru, sareng parantos dibagi dua désa nyaéta Trusmi Wetan sareng Trusmi Kulon. Situs Ki Buyut Trusmi mangrupikeun warisan Mbah Buyut Trusmi anu lokasina di Trusmi Wetan. Wangunan diwangun ku paviliun, Pekuncen, Masjid Purba, Witana, Pekulaha / Kolam Renang, Jinem, Makam Buyut Trusmi sareng Kuburan Umum. Situs datuk ti Trusmi dijaga sareng dikelola ku turunan Ki Gede Trusmi dugi ka ayeuna, sadaya tina 17 urang diwangun ku 1 pamimpin, 4 kyai, 4 juru kunci, 4 urang / manajer masjid, sareng 4 asisten / kemit. Acara tradisional anu masih dilestarikan ayeuna kalebet: Prosesor, Memayu, Ngarobih Welit sareng Trusmian atanapi Selawean anu mangrupikeun kagiatan pikeun mémutan lahir Nabi Muhammad.

Persyaratan Layanan

Semua terjemahan yang dibuat di dalam terjemahan.id disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahan.id. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahan.id bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)